5 organitzacions que promouen el programari lliure

projectes programari lliure

El moviment pel programari lliure va començar als anys 80 i des d'aleshores han sigut moltes les organitzacions i persones que s'hi han sumat. En aquest article us volem presentar algunes companyes de lluita que en l'actualitat treballen per la sobirania tecnològica i el programari lliure.

Col·lectivat: és una cooperativa sense ànim de lucre formada per professionals de l'àmbit del coneixement que proporciona serveis integrals de traducció cultural, i de recerca i serveis tecnològics, per al treball col·laboratiu i lingüístic.

Pangea: organització privada, independent i sense ànim de lucre, creada el 1993, per posar internet i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) al servei de les organitzacions, els moviments i les persones que treballen per la justícia social, els drets de les dones, el desenvolupament sostenible i la diversitat cultural a escala local i internacional.

Fem Procomuns: cooperativa creada a Catalunya, l’any 2017, amb l’objectiu de consolidar un ecosistema procomú, basat en els principis de l’autogestió comunitària, la sostenibilitat ecològica, econòmica i humana, el coneixement compartit i la replicabilitat. 

Coopdevs: és una associació de persones que té com a objectiu impulsar solucions tecnològiques per fomentar i promoure l’economia social. Tots els projectes en què participen són de codi obert i llicència lliure.

Maadix: a principi de 2016 sorgeix amb l'objectiu de donar estabilitat a l'accés a aquestes solucions, de forma professional i sostenible. El projecte té l'objectiu d'oferir solucions tecnològiques eficaces, pràctiques i sòlides, capaces de garantir aquests valors al conjunt de la societat, independentment dels coneixements tècnics i dels recursos a la seva disposició.

Seguix-les, #NoSiguisGAFAM i #PassatAlFLOSS!