7-Zip

Programa per comprimir i descomprimir fitxers amb funcions de gestor de fitxers.

Funcionalitats
  • Pot funcionar des de la línia d'ordres o a través d'una interfície gràfica d'usuari.
  • Suporta diversos formats: 7z, zip, cab, rar, arj, gzip, bzip2, tar, cpio, rpm, deb o iso, entre d'altres.

 

 

Categoria / etiquetes
Dificultat d'ús
Està en català?
No
Preu
Gratuït
Tipus d'eina
Programa d'escriptori
A quines eines privatives pot substituir?
Pot funcionar amb...
MS Windows
Dificultat d'instal·lació
Quina llicència fa servir?
LGPL – GNU
Logo
7zip