Decidim

Plataforma de participació democràtica de codi obert que permet configurar espais de participació i enriquir-los amb els diferents components disponibles. Pensada tant per organitzacions públiques com privades, amb centenars o milers de potencials participants.

Funcionalitats
  • Configurar espais de participació: iniciatives, assemblees, processos, consultes.
  • Afegir diferents components: trobades presencials, enquestes, votacions, seguiment de resultats, etc.
  • Centenars o milers de potencials participants.
  • Planificació estratègica, pressupostos participatius, iniciatives i consultes ciutadanes, comunicació en xarxa...
Per a què et servirà?

Decidim és «una plataforma digital de participació ciutadana». Permet la creació de espais de participació de diferents tipus i amb diferents complements per «ajudar a ciutadans, organitzacions i institucions públiques i privades a auto-organitzar-se democràticament a tots els nivells.»

Categoria / etiquetes
Dificultat d'ús
Està en català?
Preu
Gratuït
Tipus d'eina
Programa d'escriptori
Pot funcionar amb...
GNU/Linux
Dificultat d'instal·lació
Quina llicència fa servir?
Affero GPL
Logo
Decidim