CDDL

Desenvolupament Comú i Llicència de Distribució. Basada en la MPL, incompatible amb la GNU GPL.