Eclipse

Eclipse versió 2.0. Permet la llicència d'obra derivada de manera independent.