facturació

Odoo

Sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) integrat de codi obert. Integra en una sola instal·lació la gestió de projectes, la gestió de recursos humans, la relació amb clients i la facturació.

 

Per a què et servirà?

Gestió de diferents projectes i tasques dins l’entitat. Així com control del temps de treball dels empleats i del temps dedicat a cada tasca. Comunicació interna amb el xat i organització de reunions amb el calendari. Control de la facturació i molts altres serveis amb les nombroses aplicacions que ofereix Odoo.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació