edició de vídeo

Avidemux

Software d'edició de vídeo no lineal i transcodificació de fitxers multimèdia.

 

Per a què et servirà?

Pensat per ser una eina senzilla per fer tasques simples de processament de vídeo de manera ràpida i clara.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

LiVES

Programa complet d'edició de vídeo.

Per a què et servirà?

LiVES (acrònim de l'anglés: Linux Video Editing System) és un programa complet d'edició de vídeo amb capacitat d'editar vídeo en temps real. Conta amb les característiques necessàries per se qualificat com una eina professional. Pensat perquè resulti simple d'emprar però amb característiques completes. Mescla edició en temps real i edició de vídeo no lineal sent així una eina molt flexible.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

Vidiot

Editor de vídeo no lineal, senzill i intuïtiu pensat per usuaris no professionals.

Per a què et servirà?

Es tracta d'un programari intuïtiu especialment pensat per l'usuari no professional. Permet crear i editar vídeos de manera senzilla.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

Cinelarra

Programa d'edició i postproducció de vídeo per Linux.

Per a què et servirà?

Cinelarra és un programa lliure que permet editar i postproduir vídeo, també es pot emprar com a reproductor d'àudio i permet gravar tant àudio com vídeo. Així mateix, serveix per retocar fotografies. Té moltes característiques per a contingut sense comprimir, processament i producció d'alta resolució però és poc amigable per als no professionals.

 

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

Shotcut

Programa d'edició de vídeo.

Per a què et servirà?

Crea i edita vídeos. Utilitza una línia de temps per a l'edició de vídeo no lineal de diverses pistes que pot estar composta de diversos formats d'arxiu (vídeo, àudio, imatge).

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

OpenShot

Programa lliure i gratuït d'edició de vídeo no lineal.

Per a què et servirà?

Edita i crea contingut audiovidual de qualitat amb les nombroses opcions que ofereix el programa per l'edició i muntatge de vídeo.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

Kdenlive

Editor de vídeo de codi obert que se centra en la flexibilitat i la facilitat d’ús.

Per a què et servirà?

Crea i edita vídeos de manera completa i senzilla. Gràcies a les nombroses eines incorporades i a les que es poden descarregar es poden fer creacions audiovisuals molt diverses.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes