Vés al contingut

Què és el FLOSS?

Per què FLOSS?

Quan una entitat desenvolupa la seva activitat amb una clara voluntat de millorar el seu territori, ho fa amb totes les eines i recursos que té al seu abast. Aquestes eines i recursos, però, no sempre són coherents amb els seus valors: si bé volem fomentar els projectes amb vessant comunitària i de millora del territori, els recursos digitals amb els quals treballa en el seu dia a dia, en la seva oficina, depenen de multinacionals que busquen generar benefici de manera directa (a través de la venta de llicencies de programari) o indirecta (a través de la explotació de les dades de les persones que fan servir els seus serveis).

Sota la etiqueta FLOSS (Free/Libre Open Source Software) trobem una gran diversitat de solucions tecnològiques lliures i obertes que donen resposta a les necessitats de gestió i producció de la majoria de projectes. Moltes de les entitats amb les que volem treballar tenen necessitats comunes: el treball d'oficina es troba avui en dia amb unes tasques força estàndards i que es pot realitzar tranquil·lament amb solucions FLOSS.

 

Quins valors aporta el FLOSS?

Adoptant aquestes solucions, integrem en els nostres projectes valors de llibertat inherents al programari, però sobretot ens alineem amb projectes que surten del i donen valor al treball comunitari, que opta per dinàmiques no no-competència i de col·laboració entre iguals i de generació de recursos comuns.

Podem parlar que actualment estem vivint en un context econòmic de capitalisme de dades, on grans multinacionals acumulen beneficis desorbitats a través de la recollida i explotació de les nostres dades. Apostant per solucions FLOSS preservem les dades dels nostres projectes (i de totes les persones que hi participen!) donant-nos més control i sobirania sobre els aspectes digitals de la nostra vida.