Vés al contingut

Objectius

Impulsar l'ús de solucions FLOSS en el món de la ESS i l'acció social.

Acompanyant en el disseny de la migració, aquest projecte ofereix un estudi personalitzat sobre com migrar el treball en una oficina cap a solucions lliures. Aquest projecte es centra en migrar les eines d'entorns de producció com oficines de treball, o entorns de formació com aules, fent que cada experiència de migració sigui un cas d'èxit per difondre.


 

>>> Conèixer les necessitats

Si bé coneixem la realitat de les ESS de primera mà, volem sistematitzar aquesta informació en dos documents publicables.

Resultat 1 – Estudi de necessitats de la ESS i solucions tecnològiques per fer-hi front. Detecció de necessitats TIC no resoltes per entitats de l'ESS i proposta de pla estratègic per donar-hi resposta dintre del pla estratègic de Mercat Social impulsat per la XES.

Resultat 2 – Informe de necessitats. Si bé les ESS podem realitzar aquest canvi, la nostra relació amb l'administració ens limita aquesta capacitat de migració. Aquest informe vol sistematitzar quins són els requeriments que hauria de complir la administració per a realitzar aquest canvi.

 

>>> Implementació de migracions

El cor del projecte es centra en realitzar aquestes migracions. Per a fer això, co-dissenyarem conjuntament amb les entitats interessades, la realització d'aquestes migracions. Analitzarem quines són les seves necessitats i veurem quines passes cal donar per a que puguin funcionar amb FLOSS.

Resultat 3 – Entre 10 i 15 migracions. Creiem que és important que cada una d'aquestes migracions sigui un cas d'èxit, amb el que en un primer moment ens centrarem a realitzar-ne poques però amb qualitat. És difícil especificar un nombre concret ja que dependrà de la mida de les instal·lacions de les entitats que s'ofereixin a treballar.

Resultat 4 – Per a realitzar aquestes migracions haurem d'adaptar el contingut curricular dels PFI, de manera que els i les joves s'especialitzin en aquestes migracions. L'adaptació d'aquest contingut curricular es publicarà sota llicències obertes.

Resultat 5 – Formació i acompanyament. Sabem que per a les entitats no és senzill realitzar aquests canvis, i per a les persones treballadores pot suposar adaptar-se a noves eines. Per fer més fàcil aquesta adaptació oferim una línia de suport i assessorament personalitzat, acompanyat de tallers de capacitació en les eines lliures que hagin escollit. El contingut curricular d'aquestes sessions també serà compartit en llicències obertes.


 

>>> Sensibilització i difusió

Creiem que un objectiu important d'aquest projecte no és només realitzar amb èxit tantes migracions, sino explicar la necessitat de realitzar aquestes migracions i comunicar per què han estat un èxit.

Resultat 6 – Tallers i activitats de sensibilització sobre drets digitals i ús de FLOSS per a la ciutadania

Resultat 7 – Difusió de bones pràctiques a partir de vídeos amb caràcter viral per a xarxes socials, i un vídeo resum del projecte amb les veus de les protagonistes de les migracions.

Resultat 8 – portal web sobre les experiències de migració. Recull de recursos i materials didàctics generats al llarg del projecte.