Vés al contingut

BRL-CAD

BRL-CAD és un sistema de disseny assistit per computadora (CAD) de modelatge constructiu de geometria sòlida (CSG).

Funcionalitats
  • Disseny 3D
  • Inclou un editor de geometria interactiva, suport de traç de rajos per representació gràfica i anàlisi geomètric.
  • Inclou suport de framebuffer distribuit en red de computadora, scripting, processament d'imatges i eines de processament de senyal.
  • Inclou diferents biblioteques i enes per fer tasques diverses
Per a què et servirà?

El propòsit principal del paquet és el suport d'anàlisi balístics i electromagnètics però BRL-CAD es pot utilitzar per una gran varietat d'aplicacions d'enginyeria i gràfics. El programa és, bàsicament, una col·lecció de biblioteques, eines i utilitats que treballen juntes per crear, rastrejar i interrogar geometria, manipular arxius i dades. Cada biblioteca està dissenyada amb un propòsit específic: creació, edició...

A diferència d'altres eines de modelatge 3D, BRL-CAD empra principalment CSG, en contes de representació de límits. Això implica que pot estudiar fenòmens físics i transport tèrmic, radiactiu, neutrònic i de altres tipus. També admet la representació de límits.Les biblioteques de BRL-CAD estan dissenyades principalment per al modelatge geomètric.

 

Categoria / etiquetes
Dificultat d'ús
Està en català?
No
Preu
Gratuït
Tipus d'eina
Programa d'escriptori
A quines eines privatives pot substituir?
Pot funcionar amb...
GNU/Linux
Mac OS
MS Windows
Dificultat d'instal·lació
Quina llicència fa servir?
LGPL – GNU
Logo
BRL-CAD