Vés al contingut

disseny 3D

BRL-CAD

BRL-CAD és un sistema de disseny assistit per computadora (CAD) de modelatge constructiu de geometria sòlida (CSG).

Per a què et servirà?

El propòsit principal del paquet és el suport d'anàlisi balístics i electromagnètics però BRL-CAD es pot utilitzar per una gran varietat d'aplicacions d'enginyeria i gràfics. El programa és, bàsicament, una col·lecció de biblioteques, eines i utilitats que treballen juntes per crear, rastrejar i interrogar geometria, manipular arxius i dades. Cada biblioteca està dissenyada amb un propòsit específic: creació, edició...

A diferència d'altres eines de modelatge 3D, BRL-CAD empra principalment CSG, en contes de representació de límits. Això implica que pot estudiar fenòmens físics i transport tèrmic, radiactiu, neutrònic i de altres tipus. També admet la representació de límits.Les biblioteques de BRL-CAD estan dissenyades principalment per al modelatge geomètric.

 

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes