Vés al contingut

documentació

Autofirma

Eina informàtica del ministeri d'hisenda i funció pública, amb la qual podem firmar documents i arxius electrònicament de manera simple, sense necessitat d'utilitzar components de tercers.

Per a què et servirà?

Firma digitalment documents de tot tipus de manera senzilla.

Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació

Nextcloud

Servei d’emmagatzematge de documents en una xarxa distribuïda d’ordinadors en línia i que permet afegir funcionalitats addicionals (ofimàtica,...), accedint-ne a través del navegador web o des de carpetes compartides al teu escriptori.

 

Per a què et servirà?

Gestiona els fitxers del teu col·lectiu de manera segura, emmagatzema’ls i accedeix a ells des de qualsevol ordinador. Els arxius Nextcloud són emmagatzemats en estructures de directori convencionals i s’hi pot accedir via WebDAV si cal. Els arxius són encriptats en la transmissió i, opcionalment, durant l’emmagatzematge.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació

Commons Cloud

Núvol cooperatiu, col·laboratiu i descentralitzat que integra diferents eines digitals: núvol, àgora i gestor de projectes. Instància de Nextcloud administrada i gestionada comunitàriament.

 

Per a què et servirà?

Gestiona els fitxers de la teva organització de manera senzilla amb el núvol. Gestiona, organitza i prioritza tasques amb el gestor de projectes. I, finalment, l’àgora facilita la comunicació interna gràcies a la creació de diferents canals de debat.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació