Vés al contingut

LGPL – GNU

Llicencia Pública General Reduïda de GNU. Aplica a part de programari (llibreries)

FreeCAD

FreeCAD és un programa gratuït i de codi lliure. És un modelador de disseny assistit per ordinador (CAD) en 3D.

Per a què et servirà?

FreeCAD és un programa orientat a l'enginyeria mecànica, el disseny industrial i l'arquitectura, tot i que té aplicacions en altres disciplines relacionades.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

BRL-CAD

BRL-CAD és un sistema de disseny assistit per computadora (CAD) de modelatge constructiu de geometria sòlida (CSG).

Per a què et servirà?

El propòsit principal del paquet és el suport d'anàlisi balístics i electromagnètics però BRL-CAD es pot utilitzar per una gran varietat d'aplicacions d'enginyeria i gràfics. El programa és, bàsicament, una col·lecció de biblioteques, eines i utilitats que treballen juntes per crear, rastrejar i interrogar geometria, manipular arxius i dades. Cada biblioteca està dissenyada amb un propòsit específic: creació, edició...

A diferència d'altres eines de modelatge 3D, BRL-CAD empra principalment CSG, en contes de representació de límits. Això implica que pot estudiar fenòmens físics i transport tèrmic, radiactiu, neutrònic i de altres tipus. També admet la representació de límits.Les biblioteques de BRL-CAD estan dissenyades principalment per al modelatge geomètric.

 

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

Big Blue Button

Aplicació per a videoconferències i missatgeria, inclou eines de pissarra i presentació pensades per facilitar l’ensenyament virtual.

Per a què et servirà?

Realitza classes, conferències i formacions en línia amb totes les facilitats i de manera senzilla. Demana torn de paraula com espectador i gestiona la presentació i la pissarra com a moderador.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació

Pitivi

Editor de vídeo no lineal intuïtiu i gratuït.

Per a què et servirà?

Editor de vídeos complet, permet fer creacions jugant amb les imatges i l’àudio de manera senzilla i intuïtiva. Programa de codi obert que evoluciona a mesura que els mateixos usuaris van millorant-lo.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

Kdenlive

Editor de vídeo de codi obert que se centra en la flexibilitat i la facilitat d’ús.

Per a què et servirà?

Crea i edita vídeos de manera completa i senzilla. Gràcies a les nombroses eines incorporades i a les que es poden descarregar es poden fer creacions audiovisuals molt diverses.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació
Categoria / etiquetes

Odoo

Sistema de planificació de recursos empresarials (ERP) integrat de codi obert. Integra en una sola instal·lació la gestió de projectes, la gestió de recursos humans, la relació amb clients i la facturació.

 

Per a què et servirà?

Gestió de diferents projectes i tasques dins l’entitat. Així com control del temps de treball dels empleats i del temps dedicat a cada tasca. Comunicació interna amb el xat i organització de reunions amb el calendari. Control de la facturació i molts altres serveis amb les nombroses aplicacions que ofereix Odoo.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació

Libreoffice

Paquet d’aplicacions d’oficina. Integra processador de texts, full de càlcul, presentacions, editor de dibuixos, editor de fórmules matemàtiques i disseny de bases de dades.

Per a què et servirà?

Porta a terme totes les tasques d'ofimàtica essencials. Redacció de documents, preparació de presentacions, gestiona dades, pressupostos, comptabilitats i tot tipus d’informació numèrica i de text. Fes càlculs, estadístiques i visualitzeu amb diferents tipus de gràfics.

Quina llicència fa servir?
Dificultat d'ús
Dificultat d'instal·lació